Co vše najdu na webu obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík je pojmem, se kterým se setkal bezpochyby každý. Ve své podstatě jde o veřejný rejstřík, do něhož může nahlížet kdokoliv. V jeho databázi jsou evidovány informace o podnikatelích, a to na základě platného zákona.

Nežli se dostaneme k tomu, co všechno jeho obsahem obchodního rejstříku, je třeba zmínit, že tento seznam je veden příslušným rejstříkovým soudem. Tím je vlastně krajský soud, jichž se v České republice nachází hned několik.

 • Městský soud v Praze
 • Krajský soud v Plzni
 • Krajský soud v Českých Budějovicích
 • Krajský soud v Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Brně
 • Krajský soud v Hradci Králové
 • Krajský soud v Ostravě

Jaké údaje naleznete v obchodním rejstříku?

Základním údajem je název firmy, popřípadě jméno fyzické podnikající osoby. Pokud jde o společnost, je uvedena celá její adresa. U živnostníků je to potom bydliště a místo vykonávání podnikatelské činnosti. To je však teprve začátek toho, co všechno vám přinese Obchodní rejstřík.

 • Předmět podnikání
 • Právní forma právnické osoby
 • Identifikační číslo přidělené rejstříkovým soudem
 • U fyzických osob jsou prezentovány také informace o rodném čísle a datu narození

Kromě těchto údajů lze v obchodním rejstříku nalézt i mnohé jiné, kam spadá například jméno a bydliště statutárního orgánu právnické osoby, jméno a bydliště prokuristy, ale i řada ostatních skutečností dle platných zákonů.

Co dalšího můžete zjistit o firmách a společnostech?

Pokud jde například o akciové společnosti vedené v obchodní rejstříku, bez problému se dozvíte to, jaká je výše jejich základního kapitálu. Veřejnou informací je také jeho splacení, jmenovitá hodnota akcií, ale i bydliště jednotlivých členů dozorčí rady.

U družstva to může být například výše zakládajícího členského vkladu a případné další vklady. U komoditní společnosti naopak výše vkladů komanditisty. Pokud jde o společnost s ručením omezeným, vyhledáte si informace o jednotlivých společnících, ale i zániku konkrétních funkcí. Obchodní rejstřík je zkrátka bohatou databází, do které musí být zapsán každý nově vzniklý podnikatelský subjekt, ať už má jakýkoliv charakter a právní formu.

rawpixel / Pixabay

Výmaz z obchodního rejstříku

Pokud dojde k ukončení vaší podnikatelské činnosti, máte možnost provést výmaz z obchodního rejstříku. I taková věc se řídí zákonem a je zapotřebí ji ihned nahlásit, včetně úhrady příslušného správního poplatku. Teprve poté dojde k vymazání z obchodního rejstříku.

Tak neváhejte a získejte potřebný výpis z obchodního rejstříku, jež může být nejenom úplný, ale také platný k určitému datu. To už je pouze na vás a vašich požadavcích.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co vše najdu na webu obchodního rejstříku?

Insolvence

S pojmem insolvence se lze v současnosti setkat dnes a denně. Někdo ji zažil na vlastní kůži, jiný o ní jenom slyšel. A pak jsou tu ještě tací, jež s tímto výrazem nepřišli nikdy do kontaktu. Pokud patříte mezi ně, pak vám tento článek osvětlí, co to vlastně insolvence je a jak probíhá.

Pojem insolvence pochází původně z latiny a výklad tohoto slova je celkem zřejmý. Je to platební neschopnost, a to především dlužníka vůči jeho věřitelům. Situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky, ať už je to z libovolného důvodu.

 • Nezaplatili mu odběratelé
 • Špatně investoval peníze apod.

Co je to insolvenční řízení?

Ze slova insolvence lze velice rychle odvodit jiný důležitý výraz, kterým je insolvenční řízení. Jde o proces, během něhož se řeší právě finanční úpadek daného živnostníka nebo firmy. Tento úkon může nabývat dalších tří podob.

 • Konkurz
 • Oddlužení
 • Reorganizace

Aby vše nebylo tak jednoduché, tak insolvenční řízení se musí řídit insolvenčním zákonem, jež jasně definuje dané procesy, postupy, sankce a podobné věci.

Insolvence neboli úpadek může nastat v okamžiku, kdy dlužník dluží peníze více jak jednomu věřiteli, neuhradil mu alespoň dvě vystavené faktury, a to minimálně v období 30 dnů po jejich splatnosti. Zároveň je zřejmé, že dlužník není schopen své závazky splatit.

TygZam / Pixabay

Jak probíhá oddlužení?

Pakliže se dostanete do neblahé insolvence, je oddlužení nebo osobní bankrot jednou z nejvyhledávanějších cest vůbec. K tomuto procesu může dojít v okamžiku, kdy budete schopni během následujících pěti let splatit alespoň třicet procent svých závazků vůči věřitelům. Do této částky se zahrnují nejenom vaše budoucí příjmy, ale také majetek, který lze rozprodat.

K oddlužení může zároveň dojít jen po podání té správné žádosti, doložení všeho potřebného a se soudním souhlasem. Zbývajících sedmdesát procent dluhů vám stát odpustí.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Insolvence

Jak zdanit příjem z brigády?

Léto se blíží mílovými kroky a s ním také možnost nejrůznějších brigád pro studenty. Ti toto období celkem s nadšením vyhledávají, protože mají jedinečnou příležitost přivýdělku. Jenže, počítat je třeba i s tím, že příjmy z brigád je mnohdy nutné zdanit tak, jak ukládá stát.

Jestliže jste v této oblasti neznalí a nemáte představu o tom, jak vše funguje, začtěte se do následujících řádků, jež vám vše potřebné osvětlí.

Záleží na tom, jakou dohodu uzavřete

Ještě, než nastoupíte do dané práce, čeká vás jednoduchý administrativní proces. A tím je podepsání příslušné smlouvy. V tomto směru se vám nabízí hned dvě odlišné možnosti lišící se použitím a také následným zdaněním.

 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

Ta na první pohled vypadá jako klasická pracovní smlouva se všemi svými náležitostmi. Na dohodu o pracovní činnosti můžete mnohdy narazit pod zkratkou DPČ. V tomto případě se setkáte s jedním důležitými termínem. A to je maximální průměrná pracovní doba, která by za týden neměla překročit hranici 20 hodin za 52 týdnů.

Pokud bude hrubá měsíční mzda výší jak 2 500 Kč, počítejte s tím, že budete muset odvádět sociální a zdravotní pojištění, včetně daně z příjmu ve výši 15 %. Jiné časové omezení vás nebude limitovat.

Aymanjed / Pixabay

Dohoda o provedení práce

Jako druhá možnost se nabízí dohoda o provedení práce označovaná jako DPP. Tu je třeba několik posledních uzavírat pouze písemně. Ještě před rokem 2011 to bylo možné provést i ústně. Zde se připravte na omezení, a tím je 300 pracovních hodin ročně. Nutno podotknout, že se tento údaj vztahuje pouze na jednoho zaměstnavatele. A těch můžete mít během roku více.

Zde se platí jen daň z příjmu ve výši 15 %. Zdravotní a sociální pojištění budete hradit až při překročení měsíčního výdělku nad 10 000 Kč.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak zdanit příjem z brigády?

Jak založit s.r.o. krok za krokem

V dnešní době provozuje živnost libovolného typu bezpočet podnikatelů. Pakliže patříte mezi ně, určitě jste se někdy zamýšleli nad otázkou, zda si raději nezaložit společnost s ručením omezeným? Takové s.r.o. totiž působí před zákazníky mnohem lepším dojmem a může vám přilákat více obchodních partnerů. Jenže, copak víte, jak založit společnost s ručením omezených?

Pokud kývete hlavou, že ne, přinášíme vám stručný návod na to, jak tento proces dotáhnout od A až do Z. I když se vše může zdát na první pohled jako složité, nemusí tomu tak být. Stačí pouze vědět, jak na to.

Zapřemýšlejte o základních věcech

Nežli se vůbec vrhnete na základní administrativní povinnosti, měli byste zauvažovat o tom, jak se vaše budoucí společnost bude jmenovat. Tento krok není radno v žádném případě podceňovat, protože právě pod tímto názvem by si vás většina klientů měla pamatovat.

Nezapomínejte ani na sídlo společnosti, které můžete řešit buď skutečnými prostory s kancelářemi, jež budete okupovat nebo zvolíte cenově dostupnější virtuální kancelář.

Poslední rozhodnutí pak padne v otázce týkající se základního kapitálu. Dnes už nemusíte skládat částku ve výši 200 000 Kč, jak tomu bylo zvykem do roku 2014. Nyní můžete založit s.r.o. od jediné koruny. Vhodné je ale vložit vklad alespoň několik tisíc korun.

Navštivte notáře

Následovat by měla první návštěva notáře, kde zaplatíte zhruba 10 000 Kč za kolky a využívané služby. Po sepsání společenské smlouvy budete potřebovat souhlas s umístěním sídla firmy, název a list vlastnictví.

Pak by mělo následovat složení základního kapitálu v bance a návštěva živnostenského úřadu, kde počítejte s poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Při vaší druhé návštěvě notáře už si sebou budete moci vzít výpis z živnostenského rejstříku, potvrzení o složení peněžní částky v bance a zakladatelskou listinu.

Nevíte si rady, oslovte firmu na založení s.r.o.

Nachází se mezi námi asi hodně podnikatelů, kterým tento stručný návod moc neřekne a mnohdy mají i spoustu jiných starostí než řešit to, jak založit společnost s ručením omezeným. Pokud tomu tak opravdu je a patříte mezi ně, nezoufejte.

Na trhu totiž existuje řada firem zabývajících se touto činností. Tyto služby jsou samozřejmě spojeny s mírnými poplatky, ve výsledku vám ale ušetří spoustu drahocenného času a starostí. Po úvodní konzultaci s vybranou firmou se už nemusíte o cokoliv starat a pouze vám budou předány dokumenty týkající se vaší nové společnosti s ručením omezeným. Tento proces standardně trvá v rozmezí od deseti do čtrnácti dnů. Připlatit si však můžete i za expresní vyřízení do pěti dnů.

Záleží tedy na vás, jaké z uvedených variant dáte přednost. Zda založení s.r.o. svépomocí nebo na klíč.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: IndypendenZ).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak založit s.r.o. krok za krokem

U jaké banky mohu mít účet bez poplatků?

Na trhu existuje hned několik bankovních společností, které svým klientům přináší běžné účty zcela zdarma. I díky tomu přechází spousta zákazníků od velkých bank, jež vyžadují nejrůznější poplatky za vedení, příkazy, výběry z bankomatů a podobné procesy.

Jestliže sníte o tom, že za osobní bankovní účet nebudete nic platit, přinášíme vám krátký výčet bank, u nichž kladně pořídíte.

Bezplatný účet bez podmínek

Pokud je vaším cílem naprostá svoboda v tomto směru, to znamená bezplatné vedení účtu bez podmínek, zaměřte se na Equa Bank a její Běžný účet. Alternativou pak bude mBank a její mKONTO. U těchto produktů se mimo jiné můžete těšit také na výběry z cizích bankomatů zdarma.

Bezplatně a bez jakýchkoliv podmínek nabízí své řešení i ostatní banky.

 • Air Bank a její Malý účet
 • Fio banka a její Osobní účet
 • Komerční banka a její MůjÚčet

Bezplatný účet s podmínkami

Kapitolou samou o sobě jsou pak banky, které vám nabídnou účet zdarma, avšak za určitých podmínek, například vám na něj musí chodit výplata v odpovídající výši, je zapotřebí utratit danou částku bezhotovostně a podobně. Mezi takové společnosti patří MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, ČSOB, Era nebo Česká spořitelna.

Na své si díky pestrému výběru přijde opravdu každý.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: punsayaporn).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Banky, Ostatní | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem U jaké banky mohu mít účet bez poplatků?

Jak si poradit s exekucí?

Exekuce je nemilou záležitostí, která postihuje především lidi, jež se vlastní či cizí vinou dostali do dluhové pasti a nemají peníze na splácení. Pak přichází na přetřes exekutor a postupné zabavování majetku. Pakliže jste se do takové situace dostali, přinášíme vám několik praktických rad.

Základní rady při exekuci

V první řadě byste měli být důslední při vyzvedávání pošty, protože při exekuci vám budou chodit důležité dokumenty. Pokud některý z nich zapomenete vyzvednout nebo na jeho obsah nebudete reagovat, exekuce se může zbytečně prodražit.

Celý postup konzultujte s exekutorem a zároveň se mu snažte vycházet vstříc. Pokud dojde na zabavování majetku, pohlídejte si takovou činnost a dbejte na výslednou podobu celého soupisu. Snažte se své dluhy nikterak nenavyšovat, a to ani ignorací probíhající exekuce.

Obrana proti exekuci

Jako kterýkoliv jiný dlužník máte samozřejmě možnost odvolat se proti exekuci k soudu, a to v případě, že se cítíte jako poškozený nebo něco v rámci tohoto procesu neprobíhá tak, jak má. Jde přece jenom o vaše osobní věci, jež budou zabavovány, takže byste si měli pohlídat i ty nejmenší detaily a snažit se zmírnit následky exekuce.

Nejlepším řešením je chovat se ke svým finančním závazkům tak, abyste se do exekuce vůbec nedostali.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Stuart Miles).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si poradit s exekucí?

Co přinese GDPR?

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s účinností od 25. května 2018 přinese mnoho změn. O tom není žádných pochybností. Tak minimálně to, že nakládání s osobními údaji dostane v rámci celé Evropské unie jistý řád a všude bude platit stejná vymahatelnost.

S příchodem GDPR se objeví nová pravidla, přijdou velké sankční pokuty, přibude administrativní zátěž pro podnikající subjekty a mimo jiné i práce pro kontrolní orgány. To jen tak na úvod ve zkratce. Toto nařízení má poměrně značný dosah a dopad, a právě jednotlivým oblastem se budeme věnovat trochu podrobněji.

Pojem GDPR by měl brát vážně v podstatě jakýkoliv podnikatel, společnost, ale také všechny veřejné orgány. Zkrátka ti, kdo jakýmkoliv způsobem nakládají a zpracovávají osobní údaje ostatních lidí.

Nová práva pro občany

Občan chcete-li zákazník, klient či obchodní partner dostane se zavedením GDPR jednotný název, a tím je „subjekt údajů“. Právě jeho se bude nařízení o ochraně osobních údajů týkat nejvíce. Mezi osobní údaje totiž nebude patřit jen jméno, příjmení, adresa, rodné číslo a mnohé další. S přihlédnutím k současné době k tomu přibydou i síťové identifikátory, jakými jsou rozhodně cookies nebo IP adresy.

Subjekt údajů bude muset být vždy požádán o souhlas s tím, že potřebujete zpracovávat informace o něm samotném. Ideálně jaké, v jakém rozsahu a podobně. Občan se domůže i větší záruky v oblasti zapomenutí a vymazání osobních údajů u těch společností, kde je mít evidované jednoduše nechce.

Tento zvýšený důraz na ochranu osobních údajů chrání lidi před obchodováním s osobními daty, ale i telefonními čísly, jak tomu bylo doposud. Občané by měli mít díky GDPR jednoduše možnost vědět o tom, kdo o nich zpracuje osobní data.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU přijdou však i další novinky týkající se oblasti GDPR. Je to například zkratka DPO neboli Data Protection Officer. V Česku na tento výraz narazíte především pod označením pověřenec. Nemusí tím ale být nikdo z vaší společnosti, pakliže žádný z pracovníků nedisponuje potřebnými znalostmi v tomto segmentu. Pověřence si lze zajistit také externě.

Jde o osobu, která bude mít na starosti GDPR ve firmě. Bude se starat o nejrůznější školení zaměstnanců, hlídat nakládání s osobními údaji, zpracovávat audity a realizovat celkový monitoring.

Ano, tušíte správně. Další zaměstnanec, další výdaje navíc. Nutno však podotknout, že povinnost mít pověřence se týká jen vybraných společností. A to především těch, jež ve velkém rozsahu zpracovávající osobní data. Jsou to i ty firmy systematicky provádějící monitoringy, a to vše dělající pravidelně. Pověřenec mimochodem dopadá i na veřejné instituce.

Ohlašovací povinnost

S účinností od 25. května 2018 přichází v rámci GDPR také ohlašovací povinnost spojená s porušením zabezpečení osobních údajů. Ta se bude vztahovat na správce těchto údajů, jež by o tom měli informovat příslušné orgány v požadované době. Stanoven je termín do 72 hodin od zjištění porušení.

Na druhou stranu je třeba podotknout, že ohlašovací povinnost není vyžadována v okamžiku, kdy je velice pravděpodobné, že tento únik informací nikterak neohrozí fyzické osoby, jichž se to týká.

Připravte se na tučné pokuty

Ve výčtu informací spojených s tím, co přinese GDPR bychom rozhodně neměli zapomínat ani na sankční pokuty těch, kdo se této povinnosti budou chtít vyhnout nebo se dopustí porušení. Pakliže jsme doposud byli zvyklí na umírněné pokuty spojené se zákonem o ochraně osobních údajů, pod velením Evropské unie přijde trochu jiný scénář.

Maximální výše sankce může dosáhnout hodnoty až 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového obratu společnosti za rok. Pochopitelně tyto pokuty hrozí především velkým firmám. Pro menší společnosti a živnostníky sankce údajně nebudou likvidační.

Splňujete vše potřebné dle GDPR?

Nepodceňujte přípravu na blížící se GDPR. Pakliže jste v této věci ještě nepodnikli patřičné kroky, neváhejte a oslovte odborníky pro zpracování GDPR auditu. Nechte si vypracovat nové směrnice, systémové příručky a proškolte své zaměstnance s tím, jak mají nakládat s osobními daty klientů. Tento postup se vzhledem k vážnosti Nařízení parlamentu a Rady Evropské unie rozhodně vyplatí. O tom se ale nechtějte přesvědčit na vlastní kůži.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: dan).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Rady a tipy | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co přinese GDPR?

Vkladní knížky a něco o nich

Pojem vkladní knížka je znám především starší generaci, ještě z dob, kdy byl tento finanční doklad zcela anonymní a s penězi disponoval ten, kdo knížku právě vlastnil. Takový model evidence je však od roku 2002 naprostou minulostí a dnes jsou vkladní knížky evidovány na konkrétní osobu.

I přes svoji nízkou úrokovou sazbu mají stále velkou spoustu svých zastánců, kteří oceňují hlavně přehlednost vkladů a možnost držet v ruce fyzický doklad o úsporách. Jde tak spíše o tradiční model spoření vyhledávaný konzervativnějšími spoluobčany.

Založení vkladní knížky

Rozhodnete-li se, že své finance budete spořit právě touto formou, není nic jednoduššího, než vložit minimální vklad alespoň 50 Kč, vyplnit potřebné listiny a odnést si domů malou bankovní knížku s přípisem aktuální částky.

Následné vklady a výběry probíhají v bankovní instituci hotovostně. Úroky se připisují povětšinou jednou za rok. Záleží ale na tom, jaký typ vkladní knížky využíváte.

Modely vkladních knížek

vkladni knizka

Z obecného hlediska a na základě produktové nabídky většiny bankovních institucí lze rozlišovat čtyři typy vkladních knížek, o nichž si ostatně můžete přečíst více informací zde.

 • Dětská vkladní knížka – určená pro děti odpovídajícího věku, u níž je kladen důraz na výhodnější úrokovou sazbu
 • Vkladní knížka bez výpovědní lhůty – neomezená výpovědní lhůta
 • Vkladní knížka s výpovědní lhůtou – na peníze si při výběru musíte počkat, a to v závislosti na typu bankovního produktu od několika dnů až po roky
 • Výherní vkladní knížka – bezúročná knížka, která vám však při každém vkladu nabízí možnost účastnit se slosování o peněžní ceny

Nepatříte-li mezi příznivce moderních technologií a internetové správy financí, možná to bude právě vkladní knížka, kam budete chtít krátkodobě či dlouhodobě odkládat své finance.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor:Mister GC.)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Spoření | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vkladní knížky a něco o nich

Jak se ověřit mikrofinanční organizaci na fakt podvodů

Aby sjednat si půjčku, nutno se obrátit do mikrofinanční společnosti. Na dnešní den této kampaní existují obrovský počet, při tom jedné – pouze se založily na současném trhu, druhé jsou fungují dost dávno. Myslíte si že musíte důvěřovat jenom představitelů druhé kategori Pokračovat ve čtení

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Inzerce, Ostatní, Rady a tipy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se ověřit mikrofinanční organizaci na fakt podvodů

Směnka a její rizika

Směnka je písemným dokladem, s nímž se lze setkat především při finančních závazku, jako je půjčka. Listina, která má určitá základní pravidla. Ta je třeba dodržet, aby nabyla odpovídající platnosti a měla případnou právní oporu.

Obvykle je podepisována dvěma osobami. Jednou, co peníze půjčuje a druhou, jež finanční částku přijímá. Výjimkou však nejsou ani další podpisy, mezi nimiž může být tzv. avalista nebo směnečník. Na první pohled jednoduše vyhlížející doklad stvrzující peněžní závazek, s nímž mohou být spjata určitá rizika.

Základní podoba směnky

smenkaObsahová forma směnky je vyžadována dokonce samotným zákonem. Jedná se sice o minimum údajů, ty jsou ale nezbytné pro nabytí její platnosti.

 • Výrazné označení dokumentu slovem „směnka“
 • Jméno osoby, jež si půjčuje peníze
 • Částka k úhradě
 • Doba splatnosti, včetně místa předání
 • Datum vystavení s podpisem

Díky téměř nulovým nárokům na administrativu jde pravděpodobně o jeden z nejlépe vymahatelných prostředků, ať už z pohledu jednoduchosti nebo rychlosti. Varianty směnek naleznete kupříkladu zde.

Rizika spojená se směnkou

Nevýhody tohoto finančního dokladu hovoří především v neprospěch dlužníka. Podepsáním takové směnky se totiž z právního hlediska omezuje ve svých právech a při řešení sporu u soudu je téměř bez šance. Navíc dlužnou částku je třeba na základě rozhodnutí soudu splatit povětšinou do tří dnů.

Určité obavy by však měl mít i věřitel. V jeho případě mohou být problémy způsobeny pouhou neznalostí zákona při vyplňování listiny. Pakliže je směnka sepsána špatně, lze se na ni jen stěží odvolávat.

Ještě větším nebezpečím pro dlužníka může být bianco směnka, která je podepsána dříve, nežli je vyplněna její obsahová část. Tou je samozřejmě finanční suma. Podpisem takového dokumentu se obvykle vystavujete značnému riziku podvodu a vzniku břemene, na něž jednoduše nestačíte.

 Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor:Gualberto107)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ostatní, Půjčky | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Směnka a její rizika