Pohodové varianty POHODY

V předešlém článku nazvaném Daně v pohodě v POHODĚ (můžete si přečíst zde) jsme si přiblížili účetní program POHODA. V tom dnešním si představíme jednotlivé varianty tohoto oblíbeného účetního programu.

Program POHODA se v základu skládá z adresáře, financí a fakturací. V adresáři jsou uloženy obchodní kontakty. Také umožňuje online komunikaci a organizaci dokumentů. Funkce fakturace ukládá přijaté, vydané i zálohové faktury a příkazy k úhradě. Záložka finance obsahuje pokladnu, kterou lze propojit s bankou.

Základní rozdělení jednotlivých variant POHODY:

  • Mini
  • Lite
  • Jazz
  • Standard
  • Profi
  • Premium
  • Komplet

Licence Mini umožňuje vést daňovou evidenci pro drobné podnikatele.

Vyšší verzí je varianta Lite, která umí zpracovat daně většímu počtu firem. Lze zde také najít homebaking, dlouhodobý i leasingový majetek, poštovní sestavy nebo třeba knihu jízd.

Verze Standard poskytuje navíc kompletní mzdovou agendu a možnost vedení skladového hospodářství.

Pokud je hlavním požadavkem vedení kompletního účetnictví pro jednu nebo více firem, má POHODA k dispozici variantu Profi.

Nadstavbou varianty Profi je program Premium, který nabízí navíc mzdovou agendu s uceleným skladovým hospodářstvím.

Top produktem POHODY, zvláště vhodným pro účetní firmy, je pak varianta Komplet. Dává možnost zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví.

A co zvládá Jazz? Jde o ideální variantu pro obchod a prodej. Eviduje faktury, banky, pokladny i kasy. Obsahuje kompletní funkce pro vedení skladů, samozřejmostí je obchodní adresář.

Na závěr článku přinášíme shrnutí všech variant v tabulce, včetně kompletního přehledu konkrétních služeb a možností.

varianty Pohody

obrázek převzat z webu www.stormware.cz

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Daně | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohodové varianty POHODY

Nepodceňujte svůj marketingový plán

Rozjíždíte svůj vlastní byznys a chcete se již od samotného prvopočátku vydat tou správnou cestou? Začít generovat patřičné zisky, oslovovat nové klienty a nastavit si ty správné procesy ve firmě? Pak to tak udělejte. Jestliže jste však v daném podnikání nováčkem, určitě tápete nad myšlenkou, jak se k takovému cíli dopracovat? Pokračovat ve čtení

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Inzerce, Novinky | Štítky , , , , , , , | Leave a comment

Anuitní, degresivní a progresivní splácení

Hypotéční úvěry jsou naprosto běžnou záležitostí dnešní doby. Lidé prostřednictvím těchto bankovních úvěrů financují především svá bydlení. Víte ale, jaké můžete využívat metody splácení? Že hypotéky lze splatit prostřednictvím tří metod uhrazení půjčené sumy? Jsou to tyto varianty.

  • Anuitní splácení
  • Degresivní splácení
  • Progresivní splácení

Anuitní splácení

Pravděpodobně nejčastější model splácení hypotéčního úvěru. V případě jakékoliv platby si musíte nejprve uvědomit, že kromě jistiny, tedy vypůjčené sumy, platíte i úroky dle vámi přijaté či aktuální sazby.

Pakliže tedy hovoříme o anuitním splácení, zákazník platí během celého splátkového období naprosto stejnou částku. K její změně může dojít pouze v rámci konce fixačního období a změny úrokové sazby. Při anuitním splácení je prostřednictvím splátky hrazena nejprve větší část úroků, která posléze přechází ke splácení jistiny.

Poměr mezi jistinou a úroky se tak postupně mění, při zachování stejné výše splátky.

Degresivní splácení

splatkyTento model splátky je již trochu jiného charakteru. V prvopočátku splátkového kalendáře platíte vyšší měsíční splátky, které se pozvolna snižují. Základem každé splátky je naprosto shodná výše jistiny, pouze úroky jsou na začátku splátkového období vyšší a poté se snižuje jejich poměrná část.

V rámci degresivního splácení tak dochází k fixaci „úmoru“ a ke snižování, respektive pozvolnému zaplacení úroků.

Progresivní splácení

Progresivní splácení hypotéčního úvěru je opakem modelu degresivního. Zákazník dané bankovní instituce platí nejprve nižší měsíční splátky, které se v průběhu splátkového období neustále navyšují.

I v tomto případě jde o stejnou poměrnou část, jako u obou předchozích variant. Nejprve je splácena větší část úroků a teprve poté jistiny.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Stuart Miles).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Hypotéky | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anuitní, degresivní a progresivní splácení

Jste těhotná? Dovolená se vám může prodražit

Těhotenství je pro každou ženu nezapomenutelné období, které samozřejmě spojuje ty příjemné chvilky s těmi těžšími. Ty často přicházejí ve chvíli, kdy je budoucí maminka nucena počítat s případnými riziky, která mohou ohrozit nejenom její osobu, ale i nenarozené dítě. Mezi takováto rizika patří i cestování, a to hlavně výjezd do zahraničí. To, že by zahraniční cesta měla být spojena s cestovním pojištěním je všeobecně známé, ale leckdo neví, že v případě těhotenství platí jiná pravidla.

Proč je cestovní pojištění v těhotenství jiné?těhotenstvé

V první řadě proto, že těhotná žena necestuje sama a případné riziko, které neohrozí ji samotnou, může zkomplikovat její těhotenství. Nejedná se pouze o možný pád, nebo havárii, ale mohou vzniknout i komplikace pouhou změnou prostředí, klimatických podmínek, stravou a podobně. V případě rizikového těhotenství, je vycestování přímo hazard se zdravím a pro většinu pojišťoven je cestovní pojištění v těhotenství, které může ohrozit ženu a dítě téměř nemožné.

Jak cestovní pojištění v těhotenství založit?

Chcete vycestovat do zahraničí? Udělejte to včas. Většina pojišťoven uzavře cestovní pojištění v těhotenství a zároveň proplatí veškerá ošetření pouze do 22 týdne. Existují však výjimky, kdy některé z nich mají nastavený termín až do 24 týdne. Pokud vás pojišťovna pojistí po tomto termínu, počítejte s množstvím výluk a omezení. Vzhledem k tomu, že toto riziko je pro pojišťovnu velmi nákladné, sáhnete si při placení pojistného hlouběji do kapsy. Každopádně pokud můžete vaši cestu odložit, doporučuji udělat to a užít si svých klidných 9 měsíců bez rizika, že se vám dovolená nejenom prodraží, ale že může ohrozit i vaše budoucí dítě a to opravdu za pár dní odpočinku nestojí. Pokud odcestovat musíte, nezapomeňte si před uzavřením cestovního pojištění v těhotenství důkladně přečíst pojistnou smlouvu, případné plnění a výluky. Neznalost těchto informací se vám v případě problémů, může pěkně prodražit

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor:David Castillo Dominici)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Pojištění | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jste těhotná? Dovolená se vám může prodražit

4 chyby, které vám zhoršují vaši finanční situaci

Vaše finanční situace je výsledkem vašich rozhodnutí. Zda je dobrá nebo špatná závisí na tom, jak hospodaříte s penězi. Věděli jste, jaké 4 největší chyby dělají lidé při hospodaření s penězi, tím a zhoršují svou finanční situaci? Určitě se jim vyhněte. Pokračovat ve čtení

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Inzerce, Půjčky | Leave a comment

Odklad daňového přiznání

Období podávání daňového přiznání je poměrně hektickým a to především u podnikajících subjektů, u nichž všechny potřebné náležitosti nevyřizuje žádná firemní účetní, jak to bývá zvykem u zaměstnanců.

Daňové přiznání je třeba podat do posledního dne v měsíci březen, tedy následující rok po aktivní podnikatelské činnosti. Obecně platí, že pokud vychází poslední den měsíce na víkend, prodlužuje se tato lhůta do následujícího pondělí.

Co ale dělat, když vše řádně nestíháte, vyskytující se problémy v účetnictví a jednoduše nejste schopni odevzdat daňové přiznání ve stanoveném termínu? Je tu odklad daňového přiznání, který však vyžaduje dodržování určitých podmínek.

Pozdní odevzdání daňového přiznání

odklad danoveho priznaniJe nutno zmínit, že odklad daňového přiznání a pozdní odevzdání, není to samé. Pokud odevzdáte potřebné materiály po termíny, vystavujete se určitým finančním sankcím, které mohou dosahovat výše 5% z odváděné daně.

Výjimkou je pouze opožděné podání do pěti dnů po termínu odevzdání, kdy nejsou udělovány žádné pokuty.

Jak probíhá odklad daňového přiznání

Nyní se dostáváme k oficiálnímu odložení daňového přiznání, které si můžete prodloužit až o tři měsíce. Nutno však podotknout, že je třeba splnit alespoň jednu ze dvou podmínek.

Oslovíte svého daňového poradce, jemuž udělíte plnou moc ke zpracování Přiznání k dani z příjmu, a ten provede všechny náležité úkony.

Sami požádáte finanční úřad o odklad, což je třeba provést s dostatečným předstihem, tedy do 1. dubna daného roku. Odklad daňového přiznání vám musí být potvrzen finančním úřadem.

Odložte si platbu daní a nezoufejte

Problémy s placením daní může mít kdokoliv, je třeba k těmto obtížím přistupovat s dostatečným předstihem a zodpovědností, díky čemuž získáte možnost na odklad daňového přiznání a vyhnete se jakýmkoliv finančním sankcím.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: pandpstock001).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Daně | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odklad daňového přiznání

Máte již svůj offshore bankovní účet?

Jako většina z nás nejspíše ne, přestože se tyto účty začínají využívat více, než v dřívějších dobách. V minulém článku jsme si ukázali Výhody a úskalí offshore společnosti (najdete zde). V tom dnešním si ukážeme co je to offshore bankovní účet, jeho zakládání a výhody.

Co jsou vlastně offshore bankovní účty a kdo si je zakládá?

uspory

autor: patpitchaya (www.freedigitalphotos.net)

Offshore bankovní účet není pouze doménou zakládajících se offshore společností, kde by bez jeho existence ztrácela společnost smysl, ale v poslední době často i fyzických osob, které mají potřebu převést své finanční prostředky do anonymního prostředí zahraniční banky. Offshore bankovní účty mají bez pochyby pro své majitele řadu výhod. Připomeňme si ty nejhlavnější, které jsou v podstatě i důvodem, proč jsou offshore bankovní účty zakládány.

Proč založit offshore bankovní účet?

Hlavním důvodem bývá diskrétnost. Bankovní účty jsou zakládány a vedeny v offshore bankách, které fungují v daňovém ráji.  V případě, že vlastníte větší množství peněz a využijete tento účet, můžete si být jisti, že o výši vašeho jmění se nikdo nedozví. Peníze budou chráněny i v případě, že se o váš majetek začne zajímat státní instituce nebo exekutor. Tyto úspory budou lépe zúročeny a z vašich úroků nebudete platit daně, nebo jen velmi nízké. V případě, že se rozhodnete založit offshore bankovní účet, můžete se rozhodnout podle vaši potřeby pro firemní nebo osobní účet. Rozdíl mezi těmito účty je hlavně v tom, že při elektronické transakci bývá u osobního účtu uvedeno jméno majitele, při firemním pouze název firmy, což umožňuje naprostou anonymitu. Firemní účty jsou naprosto nedotknutelné pro exekutory.

Pro koho nejsou účty výhodné?

Založení offshore účtů není samozřejmě doporučováno případným klientům, kteří nemají dostatečnou finanční hotovost a hlavně nemají v úmyslu ji ponechávat na tomto účtu. Offshore bankovní účet nebudete pravděpodobně zakládat osobně, ale k jeho založení využijete zprostředkovatele, kterému za jeho služby zaplatíte částku od 100 dolarů výše. Ačkoliv vám většina zprostředkovatelů podá o vybrané bance a případných poplatcích za účet veškeré informace, zvažte jeho založení v případě, že nemáte v úmyslu na tento účet uložit, nebo ukládat vyšší finanční hotovost. Díky poplatku za zprostředkování, se vám založení účtu zbytečně prodraží.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Rady a tipy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Máte již svůj offshore bankovní účet?

Seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma

Informace o bezdlužnosti zajímají jistě spoustu subjektů, ať už fyzické či právnické osoby. Tyto údaje o osobách a firmách, může poskytnout seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma. Abyste se domohli těchto hodnotných informací, je třeba provést i řádnou registraci kvůli ochraně osobních údajů.

K seznamu dlužníků k nahlédnutí zdarma může přistupovat jak nepodnikající osoba, tak OSVČ, vládní organizace, banky, leasingové a kreditní společnosti, inkasní firmy, advokáti, exekutoři a další.

Co obsahuje seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma?

seznam dluznikuInformace uvnitř jednotlivých registrů, jako je Solus, CBCB, NRKI nebo CERD, mohou mít zcela odlišný charakter. Kromě negativních údajů o neplacených závazcích nebo špatné platební morálce, mohou skrývat také data pozitivního ražení. Tedy taková, jež prokazují vaši vynikající schopnost splácet své dluhy a jsou zárukou toho, že půjčky platíte včas a celé.

Z logiky věci tedy vyplývá, že seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma je využíván hlavně při žádosti o libovolný typ půjčky nebo úvěru, kdy se konkrétní bankovní či nebankovní společnosti přesvědčují o tom, zda budete vhodným klientem či nikoliv.

Nutno podotknout, že s negativním seznamem dlužníků k nahlédnutí zdarma mohou být vaše žádosti o finanční pomoc marné a zbytečné. I s tím se však dá do určité míry něco dělat.

Výmaz z registru dlužníků

Pokud jde o letitou záležitost, můžete požádat konkrétní subjekt o výmaz ze seznamu dlužníků k nahlédnutí zdarma, který je ale prováděn s určitým časovým odstupem, po ověření všech potřebných náležitostí. Může jít o dobu až několika měsíců.

Seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma je proto určitým strašákem, kterého by neměl nikdo jakkoliv podceňovat, protože právě kvůli záznamu v něm, lze přijít o mnohé, respektive se není možné domoci vyžadovaných finančních sum.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Grant Cochrane).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Články, Půjčky | Štítky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma

Identifikovaná osoba

Pojem identifikovaná osoba se objevil mezi podnikajícími subjekty v roce 2013, kdy prostřednictvím novely zákona o DPH vstoupil v platnost. Jde ve své podstatě o přínosnou berličku především pro neplátce DPH, kteří nyní mohou bez problému obchodovat se zahraničními partnery, aniž by se stali plátci DPH.

Identifikovaná osoba je tedy stav, k němuž se může přihlásit libovolný živnostník, respektive neplátce DPH. Pojďme si ale nejdříve přiblížit období před rokem 2013, které mohlo být pro některé neplátce DPH omezující.

Jak to bylo před identifikovanou osobou?

Pokud živnostník, který byl neplátce DPH, chtěl poskytnout jakoukoliv službu do zahraničních států, automaticky se dnem plnění stal plátcem DPH, k němuž se musel přihlásit pod područkou finančních sankcí.

Tento stav se ale změnil s příchodem identifikované osoby. Od roku 2013 již mohou neplátci DPH poskytovat služby do zahraničí, stávají se však automaticky identifikovanou osobou, nikoliv plnohodnotnými plátci DPH.

Toto přihlášení je třeba provést do 15 dnů od realizace přeshraničního styku.

Povinnosti identifikované osoby

identifikovana osobaNejprve je třeba zmínit pravděpodobně všechny situace, při nichž se neplátce DPH stává zároveň identifikovanou osobou. Kromě poskytnutí služeb do zemí EU, je to také jejich přijetí, případně pořízení zboží ze zahraničí, jehož celková hodnota za daný rok nepřesáhne sumu 326.000,- Kč.

Identifikovaná osoba má i zcela odlišnou daňovou povinnost, než neplátce DPH. Musí totiž stejně, jako plátce DPH, podávat následující měsíc přiznání k DPH, včetně souhrnného hlášení. Daňové přiznání se týká jen financí, které byly přijaty či vynaloženy v rámci zahraničního obchodního styku. Pro tuzemské výdělky platí povinnosti neplátce DPH.

Ukončení platnosti identifikované osoby

Pakliže se již nadále nechcete hlásit k identifikované osobě, lze tuto registraci samozřejmě bezplatně zrušit, pouze však za dodržení následujících podmínek.

V případě, že končíte se svojí podnikatelskou činností a přestali jste vykonávat danou činnosti. Za posledních šest měsíců jste neprovedli žádný zahraniční styk do zemí EU.

Neúplný plátce DPH

Využijte určité revoluce v daňovém zákoně, která neplátcům DPH přináší mnohem otevřenější možnosti podnikání. Identifikovaná osoba je praktickou a administračně nenáročnou berličkou, jak se zákoně vyhnout plátcovství DPH, jež nemusí být pro každého živnostníka výhodné.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: nonicknamephoto).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Daně | Štítky , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Identifikovaná osoba

Datová schránka a vše s ní spojené

Elektronické úložiště, tak přesně tímto výrazem je v zákoně označována datová schránka, která vstoupila v platnost v roce 2009. Jde o prostředek, díky němuž lze komunikovat s veřejnou správou a dnes již s právnickými a fyzickými osobami.

Nástroj, který zajišťuje věrohodnost zasílaných dokumentů, s nimiž nemusíte na úřad osobně, ale stačí je poslat elektronicky, právě prostřednictvím datové schránky.

Ostatně, jejím zřízením se vystavujete tomu, že veřejná správa s vámi bude komunikovat právě s pomocí datových schránek, jež mají přednost před jakoukoliv písemnou korespondencí.

Co vám umožňují datové schránky?

datova schrankaNáš magazín podnikání do značné míry naznačuje již v úvodu článku, že je to především odesílání a příjem datových zpráv. K těmto položkám se dopracujete okamžitě po přihlášení do své datové schránky, což vám zprostředkuje datová schránka vstup.

Využít však lze i dalších vymožeností tohoto systému, mezi které patří ověřování a přerazítkování. Datovým schránkám tak můžete předložit libovolnou zprávu v odpovídajícím formátu a zajistit si jednu z uvedených služeb.

Datové schránky přihlášení vám otevírají poměrně zajímavé možnosti správy elektronických a důležitých dokumentů, s nimiž dnes už nemusíte chodit pěšky.

Datová schránka pro více uživatelů

V rámci přístupnosti a lepší správy velkého množství datových zpráv lze zřídit i několik přístupů do datové schránky, které budou mít zcela odlišné oprávnění. Datová schránka přihlásit pak bude dostupná jen těm pověřeným.

Nechybí ale ani notifikační centrum, datový trezor, přístup externích aplikací a další funkcionality, které si mohou nalézt své příznivce.

V každém případě je datová schránka efektivním, ale časově omezeným uložištěm dat, jež může šetřit spoustu drahocenného času. I tento elektronický prostředek má však svá omezení z pohledu zasílaného obsahu.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: renjith krishnan).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Články, Rady a tipy | Štítky , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Datová schránka a vše s ní spojené