Chystáte se na dovolenou? A co když neodjedete.

Rozhodli jste se cestovat za sluníčkem? Pozor však, aby vaše bezstarostná dovolená neskončila dříve, než začne. Dnes je již naprosto běžné uzavřít před vycestováním cestovní pojištění, které vám pokryje nejenom léčebné výlohy, ale i ztrátu zavazadel, případně škody, které způsobíte při svém pobytu nebo pohybu v zahraničí. Ale nejenom deštivé léto vám dokáže překazit vaši dovolenou. Nepodceňujte rizika, která vám zkomplikují dovolenou ještě před vaším odjezdem a uzavřete i cestovní pojištění na storno poplatky. Cestovní pojištění storno poplatky pokrývá v případě vážných osobních důvodů, jako jsou onemocnění pojištěné osoby, nebo jeho rodiny, škody vzniklé v místě bydliště těsně před odjezdem apod.

Kdy vám cestovní pojištění storno poplatky nahradí?

dovolenáá

Pojištění storno poplatků je dobrovolná součást cestovního pojištění na rizika, které vám mohou znemožnit odjezd. Jedná se o poplatky, které vám jsou strženy v případě, že zrušíte zaplacenou dovolenou před vlastním odjezdem. Jejich výše je přímo úměrná času, který zbývá do odjezdu. Čím více se tento čas blíží, tím méně peněz vám daná cestovní kancelář vrátí. Cestovní pojištění storno poplatky pokrývá v případě vážných osobních důvodů, jako jsou onemocnění pojištěné osoby, nebo jeho rodiny, škody vzniklé v místě bydliště těsně před odjezdem apod.

Pozor na výluky

Některé pojišťovny mají ve Smlouvě na cestovní pojištění storno poplatky zařazeny automaticky, jinde je nutné uzavřít pojištění samostatně. Ne každá pojišťovna však nabízí stejné krytí rizik a stejnou výši plnění. Cestovní pojištění storno poplatků má často mnoho výluk, které se v jednotlivých smlouvách liší. Mezi nejčastějšími se objevují nemoci a úrazy, jejichž příznaky byly pojištěnému známy již při uzavírání pojistky a také nekryje riziko například těhotným ženám, které nemohou kvůli komplikacím odcestovat. Samozřejmě se plnění nedočkáte v případě, že si nestihnete včas vyřídit potřebné doklady, uletí vám letadlo, nebo vaše plány změní zaměstnavatel. Naopak existují pojišťovny, které zaplatí vaše storno zájezdu i v případě hrozícího nebezpečí v zemi, do které se chystáte vycestovat. Platí to například v případě hrozících nepokojů, válečného konfliktu, nebo živelné katastrofy.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor:Idea go).

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.