Komerční banka

kód banky: 0100 | IČ: 45317054 | kontakt: zde | ceník: zde

telefon: 800 521 521
e-mail: mojebanka@kb.cz
web: www.kb.cz

 

 

Základní informace

Komerční bankaKomerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“):

 • je mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale
 • patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy
 • je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikovéhoinvestičního bankovnictví
 • je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě

Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby:

 • penzijní připojištění
 • stavební spoření
 • faktoring
 • spotřebitelské úvěry
 • pojištění

Všechny služby jsou dostupné díky husté sítě poboček KB, vlastní distribuční sítě a díky moderním on-line službám, jako je přímé bankovnictví.

Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, parametrem je obvykle roční obrat (tržby) klienta a škála produktů, které využívá. Společnosti s obratem od 60 do 1.500 mil. Kč jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech segmentu Corporate.

Klienti s vyšším obratem jsou obsluhováni  většinou divizemi segmentu Top Corporations, které jsou v Praze, Brně a v Bratislavě.

Komerční banka ve Slovenské republice

 • obsluhuje své klienty prostřednictvím pobočky s názvem „Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.
 • orientuje se zejména na velkéstřední firmy s obratem od 33 milionů EUR
 • nabízí standardní bankovní služby, mezi které patří:
  • Cash Management
  • elektronické bankovnictví
  • platební karty
  • financování
  • produkty investičního bankovnictví
  • Trade Finance, kde KB zaujímá vedoucí pozici v České republice

Pozice pobočky KB ve Slovenské republice je v této oblasti silnější o to víc, že disponuje know-how mateřské KB a využívá synergie v rámci skupiny KB i SG, díky které dokáže poskytovat svým klientům komplexní finanční řešení.

Nedílnou součástí nabídky služeb je individuální osobní přístup a produkty připravené na míru dle požadavků konkrétního klienta. Pobočka KB ve Slovenské republice nenabízí hotovostní operace.

Podrobnější informace na www.koba.sk

Komerční banka a Skupina KB v roce 2011

Služby Komerční banky v roce 2011 využívalo

 • 1,6 milionu zákazníků
 • na 397 pobočkách
 • prostřednictvím 693 bankomatů po celé České republice

Více než dvě třetiny zákazníků využívaly alespoň jeden kanál přímého bankovnictví.

V rámci pobočkové sítě Komerční banka vybudovala

 • 20 specializovaných business center pro střední podniky a municipality
 • 4 centra pro velké podniky

Na slovenském bankovním trhu působila Skupina v roce 2011 prostřednictvím pobočky KB zaměřené na obsluhu podnikových klientů.

Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 649 tisíc klientů.

Penzijní fond KB registroval 508 tisíc účastníků penzijního připojištění.

Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX činil 288 tisíc.

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB v roce 2011 činil 8 774.

Ke konci března 2012 byla Komerční banka hodnocena dlouhodobým ratingem:

 • A od Standard & Poor’s
 • A od Fitch Ratings
 • A2 od Moody’s Investors Service

Historie

 • 1990 – Komerční banka byla založena jako státní instituce.
 • 1992 – byla transformována na akciovou společnost. Akcie KB jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha, i v RM-Systému již od jejich vzniku.
 • 1995 – obchodují se globální depozitní certifikáty (GDR) zastupující akcie KB na Burze cenných papírů v Londýně (London Stock Exchange).
 • 2001Société Générale koupila státní 60% podíl v Komerční bance. Po této privatizaci začala KB kromě své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.
 • 2006 – Komerční banka odkoupila také zbývající 60% podíl v Modré pyramidě, čímž banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice, a mohla tak dále rozšiřovat své retailové aktivity.
 • 31. 12. 2010 – nabyla účinnosti přeshraniční fúze sloučením Komerční banky a Komerční banky Bratislava. Nástupnickou společností se stala Komerční banka, která pokračuje v aktivitách na Slovensku prostřednictvím své pobočky.

Skupina Société Générale

Komerční banka je od října 2001 důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale, která je jednou z největších evropských finančních skupin. Týmy skupiny Societě Générale nabízí poradenství a služby pro individuální, firemní a institucionální klienty ve třech klíčových oblastech:

 • Retailové bankovnictví ve Francii s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama,
 • Mezinárodní detailové bankovnictví, jehož složky působí ve střední a východní Evropě a v Rusku, v oblasti Středozemního moře, v subsaharské Africe, v Asii a ve francouzských zámořských teritoriích,
 • Podnikové a investiční bankovnictví s globální odborností v oblasti investičního bankovnictví, úvěrování a globálních trhů.

V roce 2011 obsluhovalo 157 000 zaměstnanců v 85 zemích skupiny SG 33 milionů zákazníků.

Čistý zisk skupiny SG dosáhl za rok 2011 2,4 miliardy eur.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti podle standardů Basel II dosahoval na konci roku 2011 11,9 %, z toho jádrové Tier 1 činil 10,7 %.

K 2. březnu 2012 byla SG hodnocena agenturami Moody’s dlouhodobý ratingem na stupni A1, Standard & Poor’s na stupni AFitch na stupni A+.

Société Générale se od roku 2001 jako první veřejně obchodovaná francouzská banka hlásí k deklaraci Spojených národů o životním prostředí a udržitelném rozvoji v oblasti finančních institucí „United Nations Programme for the Environment – Finance Initiative“.

Od roku 2003 se skupina Société Générale zavazuje dodržovat principy iniciativy Spojených národů „Global Compact“ v oblastech lidských práv, pracovních standardů, životního prostředí a bránění korupci.

zdroj: www.kb.cz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *