Fungování daně z nemovitosti

daň z nemovitosti

daň z nemovitostiDaň z nemovitosti se dělí na dvě části. Daň z pozemků a daň ze staveb. Každá z těchto částí má jiný způsob výpočtu. Daň ze staveb se počítá podle nadzemních výměr v metrech čtverečných a pozemky podle druhu mají buď hodnotový, nebo také výměrový výpočet. Rozhodným obdobím pro placení daně je stav nemovitosti k 1. 1. daného roku a plátcem je ta osoba, která k tomuto datu danou nemovitost vlastnila.

Platba probíhá vždy na konci února, pokud velikost daně z nemovitosti nepřesáhne 5 000 Kč, a pokud přesáhne, je možné daň platit nadvakrát – v květnu a v listopadu. Pokud je daň nižší než 30 korun u jednoho poplatníka za daný rok, není potřeba daň vůbec odvádět. Výpočet této daně je relativně sofistikovaný a navíc je potřeba počítat s koeficientem, který si může každá obec stanovit podle svého uvážení. To vnáší do výpočtu další složitost a i proto se někdy v přiznáních dělají zbytečné chyby.

zdroj obrázku: www.sxc.hu

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.