Co je to Fond pojištěných vkladů?

Fond pojištěných vkladů je označován zkratkou FPV. Jde o instituci, která svoji činnost započala již v roce 1995 a její pojmenování do značné míry prozrazuje hlavní přínos pro společnost. Je to primárně poskytování peněžních náhrad vkladů fyzických a právnických osob v rámci bankovních institucí a stavebních spořitelen.

Její vznik je samozřejmě podpořen zákonem, kde bylo třeba vytvořit příslušné rezervy vkladů, včetně přidružených úroků, a to do hodnoty až 100 000 € ve stoprocentní výši. Tohoto peněžního limitu bylo dosaženo až v roce 2011. Hlavním dozorčím orgánem nad touto institucí je Česká národní banka.

Pojištění vkladů je u velké spousty bankovních společností. Praktický seznam všech bank v České republice vám přináší náš aktualizovaný „Přehled bank v ČR“.

FPV je také jedním ze zakladatelů Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů.

Co všechno je pojištěno?

Fond pojištěných vkladů neopomíná na hromadu bankovních služeb.

  • Běžné bankovní účty
  • Termínové účty
  • Spořicí účty
  • Vkladní knížky a vkladové účty

Počítat byste však měli i s tím, že se na trhu nachází několik využívaných peněžních produktů, jež naopak nepodléhají pojištění FPV.

  • Mezibankovní vklady
  • Směnky

fond pojistenych vkladuPojištění pro každého

Jak už bylo v úvodu tohoto článku zmíněno, Fond pojištěných vkladů myslí na tu největší část populace bankovního sektoru. Tu tvoří samozřejmě fyzické osoby a právnické osoby, respektive firmy, které vedou své vklady na obchodní jméno.

A kde se vlastně berou prostředky na toto finanční krytí nejrůznějších subjektů a osob? Jde o peněžní částky pocházející z povinných a zákonem vyžadovaných poplatků, jež odvádí jednotlivé bankovní společnosti, družstevní záložny a stavební spořitelny.

Pro zajímavost je třeba zmínit, že k nutnosti čerpat z FPV bylo přistoupeno již minimálně šestnáctkrát.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor:suphakit73)

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.