Insolvence

S pojmem insolvence se lze v současnosti setkat dnes a denně. Někdo ji zažil na vlastní kůži, jiný o ní jenom slyšel. A pak jsou tu ještě tací, jež s tímto výrazem nepřišli nikdy do kontaktu. Pokud patříte mezi ně, pak vám tento článek osvětlí, co to vlastně insolvence je a jak probíhá.

Pojem insolvence pochází původně z latiny a výklad tohoto slova je celkem zřejmý. Je to platební neschopnost, a to především dlužníka vůči jeho věřitelům. Situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky, ať už je to z libovolného důvodu.

  • Nezaplatili mu odběratelé
  • Špatně investoval peníze apod.

Co je to insolvenční řízení?

Ze slova insolvence lze velice rychle odvodit jiný důležitý výraz, kterým je insolvenční řízení. Jde o proces, během něhož se řeší právě finanční úpadek daného živnostníka nebo firmy. Tento úkon může nabývat dalších tří podob.

  • Konkurz
  • Oddlužení
  • Reorganizace

Aby vše nebylo tak jednoduché, tak insolvenční řízení se musí řídit insolvenčním zákonem, jež jasně definuje dané procesy, postupy, sankce a podobné věci.

Insolvence neboli úpadek může nastat v okamžiku, kdy dlužník dluží peníze více jak jednomu věřiteli, neuhradil mu alespoň dvě vystavené faktury, a to minimálně v období 30 dnů po jejich splatnosti. Zároveň je zřejmé, že dlužník není schopen své závazky splatit.

TygZam / Pixabay

Jak probíhá oddlužení?

Pakliže se dostanete do neblahé insolvence, je oddlužení nebo osobní bankrot jednou z nejvyhledávanějších cest vůbec. K tomuto procesu může dojít v okamžiku, kdy budete schopni během následujících pěti let splatit alespoň třicet procent svých závazků vůči věřitelům. Do této částky se zahrnují nejenom vaše budoucí příjmy, ale také majetek, který lze rozprodat.

K oddlužení může zároveň dojít jen po podání té správné žádosti, doložení všeho potřebného a se soudním souhlasem. Zbývajících sedmdesát procent dluhů vám stát odpustí.

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.