Co vše najdu na webu obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík je pojmem, se kterým se setkal bezpochyby každý. Ve své podstatě jde o veřejný rejstřík, do něhož může nahlížet kdokoliv. V jeho databázi jsou evidovány informace o podnikatelích, a to na základě platného zákona.

Nežli se dostaneme k tomu, co všechno jeho obsahem obchodního rejstříku, je třeba zmínit, že tento seznam je veden příslušným rejstříkovým soudem. Tím je vlastně krajský soud, jichž se v České republice nachází hned několik.

 • Městský soud v Praze
 • Krajský soud v Plzni
 • Krajský soud v Českých Budějovicích
 • Krajský soud v Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Brně
 • Krajský soud v Hradci Králové
 • Krajský soud v Ostravě

Jaké údaje naleznete v obchodním rejstříku?

Základním údajem je název firmy, popřípadě jméno fyzické podnikající osoby. Pokud jde o společnost, je uvedena celá její adresa. U živnostníků je to potom bydliště a místo vykonávání podnikatelské činnosti. To je však teprve začátek toho, co všechno vám přinese Obchodní rejstřík.

 • Předmět podnikání
 • Právní forma právnické osoby
 • Identifikační číslo přidělené rejstříkovým soudem
 • U fyzických osob jsou prezentovány také informace o rodném čísle a datu narození

Kromě těchto údajů lze v obchodním rejstříku nalézt i mnohé jiné, kam spadá například jméno a bydliště statutárního orgánu právnické osoby, jméno a bydliště prokuristy, ale i řada ostatních skutečností dle platných zákonů.

Co dalšího můžete zjistit o firmách a společnostech?

Pokud jde například o akciové společnosti vedené v obchodní rejstříku, bez problému se dozvíte to, jaká je výše jejich základního kapitálu. Veřejnou informací je také jeho splacení, jmenovitá hodnota akcií, ale i bydliště jednotlivých členů dozorčí rady.

U družstva to může být například výše zakládajícího členského vkladu a případné další vklady. U komoditní společnosti naopak výše vkladů komanditisty. Pokud jde o společnost s ručením omezeným, vyhledáte si informace o jednotlivých společnících, ale i zániku konkrétních funkcí. Obchodní rejstřík je zkrátka bohatou databází, do které musí být zapsán každý nově vzniklý podnikatelský subjekt, ať už má jakýkoliv charakter a právní formu.

rawpixel / Pixabay

Výmaz z obchodního rejstříku

Pokud dojde k ukončení vaší podnikatelské činnosti, máte možnost provést výmaz z obchodního rejstříku. I taková věc se řídí zákonem a je zapotřebí ji ihned nahlásit, včetně úhrady příslušného správního poplatku. Teprve poté dojde k vymazání z obchodního rejstříku.

Tak neváhejte a získejte potřebný výpis z obchodního rejstříku, jež může být nejenom úplný, ale také platný k určitému datu. To už je pouze na vás a vašich požadavcích.

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.