Je možné pobírat starobní a vdovský důchod najednou?

old man

Důchod je obdobím, na které se spousta postarších lidí celkem dost těší. Přece jenom už mají něco odpracováno a chtějí si užít náležitého klidu. Vzhledem k tomu, že už nechodí do práce a nepobírají pravidelný plat, dostávají od státu důchod. Jeho výše pochopitelně závisí na mnoha faktorech podle toho, jaká byla výše jejich příjmu, kolik mají odpracováno let a podobně.

Možnosti kombinování důchodů

Souběh důchodů je hlavním tématem tohoto článku. V některých případech totiž není možný v jiných zase naopak. Na úvod vám můžeme prozradit jednu věc. Rozhodně nemůžete pobírat starobní a invalidní důchod naráz. Tak tomu opravdu není. Pokud jde však o kombinaci starobního důchodu a vdovského důchodu, takový model už je reálný. Samozřejmě za předpokladu splnění všech náležitostí a podmínek.

Vdovský důchod od A až do Z

Jak už prozrazuje název tohoto důchodu, získají jej vdovci a vdovy. Náleží manželovi nebo manželce zemřelého. A to v okamžiku, kdy zemřelý pobýval invalidní nebo starobní důchod. Velikost důchodu je vypočítávána na základě několik důležitých faktorů. Jeho výši ostatně zjistíte za přispění nejrůznějších online kalkulaček na internetu.

Pokud chcete žádat o vdovský a vdovecký důchod, je třeba podat příslušnou žádost a zároveň doložit několik věcí. V první řadě je to platný občanský průkaz pozůstalého. Kromě jiného to musí být i originální oddací list, včetně originálního úmrtního listu. Mezi nezbytné dokumenty patří také rozhodnutí o přiznání důchodu, a to jak samotného vdovce nebo vdovy, tak manželky či manžela. Teprve na základě těchto listin je zpracována žádost a dojde k výpočtu vdovského a vdoveckého důchodu.

Pro vás je tedy zásadní informace, že pokud pobíráte starobní důchod, můžete zároveň pobírat i vdovský důchod. Tato kombinace důchodových příspěvků se na rozdíl od jiných nevylučuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.