Identifikovaná osoba

Pojem identifikovaná osoba se objevil mezi podnikajícími subjekty v roce 2013, kdy prostřednictvím novely zákona o DPH vstoupil v platnost. Jde ve své podstatě o přínosnou berličku především pro neplátce DPH, kteří nyní mohou bez problému obchodovat se zahraničními partnery, aniž by se stali plátci DPH.

Identifikovaná osoba je tedy stav, k němuž se může přihlásit libovolný živnostník, respektive neplátce DPH. Pojďme si ale nejdříve přiblížit období před rokem 2013, které mohlo být pro některé neplátce DPH omezující.

Jak to bylo před identifikovanou osobou?

Pokud živnostník, který byl neplátce DPH, chtěl poskytnout jakoukoliv službu do zahraničních států, automaticky se dnem plnění stal plátcem DPH, k němuž se musel přihlásit pod područkou finančních sankcí.

Tento stav se ale změnil s příchodem identifikované osoby. Od roku 2013 již mohou neplátci DPH poskytovat služby do zahraničí, stávají se však automaticky identifikovanou osobou, nikoliv plnohodnotnými plátci DPH.

Toto přihlášení je třeba provést do 15 dnů od realizace přeshraničního styku.

Povinnosti identifikované osoby

identifikovana osobaNejprve je třeba zmínit pravděpodobně všechny situace, při nichž se neplátce DPH stává zároveň identifikovanou osobou. Kromě poskytnutí služeb do zemí EU, je to také jejich přijetí, případně pořízení zboží ze zahraničí, jehož celková hodnota za daný rok nepřesáhne sumu 326.000,- Kč.

Identifikovaná osoba má i zcela odlišnou daňovou povinnost, než neplátce DPH. Musí totiž stejně, jako plátce DPH, podávat následující měsíc přiznání k DPH, včetně souhrnného hlášení. Daňové přiznání se týká jen financí, které byly přijaty či vynaloženy v rámci zahraničního obchodního styku. Pro tuzemské výdělky platí povinnosti neplátce DPH.

Ukončení platnosti identifikované osoby

Pakliže se již nadále nechcete hlásit k identifikované osobě, lze tuto registraci samozřejmě bezplatně zrušit, pouze však za dodržení následujících podmínek.

V případě, že končíte se svojí podnikatelskou činností a přestali jste vykonávat danou činnosti. Za posledních šest měsíců jste neprovedli žádný zahraniční styk do zemí EU.

Neúplný plátce DPH

Využijte určité revoluce v daňovém zákoně, která neplátcům DPH přináší mnohem otevřenější možnosti podnikání. Identifikovaná osoba je praktickou a administračně nenáročnou berličkou, jak se zákoně vyhnout plátcovství DPH, jež nemusí být pro každého živnostníka výhodné.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: nonicknamephoto).

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.