Anuitní, degresivní a progresivní splácení

Hypotéční úvěry jsou naprosto běžnou záležitostí dnešní doby. Lidé prostřednictvím těchto bankovních úvěrů financují především svá bydlení. Víte ale, jaké můžete využívat metody splácení? Že hypotéky lze splatit prostřednictvím tří metod uhrazení půjčené sumy? Jsou to tyto varianty.

  • Anuitní splácení
  • Degresivní splácení
  • Progresivní splácení

Anuitní splácení

Pravděpodobně nejčastější model splácení hypotéčního úvěru. V případě jakékoliv platby si musíte nejprve uvědomit, že kromě jistiny, tedy vypůjčené sumy, platíte i úroky dle vámi přijaté či aktuální sazby.

Pakliže tedy hovoříme o anuitním splácení, zákazník platí během celého splátkového období naprosto stejnou částku. K její změně může dojít pouze v rámci konce fixačního období a změny úrokové sazby. Při anuitním splácení je prostřednictvím splátky hrazena nejprve větší část úroků, která posléze přechází ke splácení jistiny.

Poměr mezi jistinou a úroky se tak postupně mění, při zachování stejné výše splátky.

Degresivní splácení

splatkyTento model splátky je již trochu jiného charakteru. V prvopočátku splátkového kalendáře platíte vyšší měsíční splátky, které se pozvolna snižují. Základem každé splátky je naprosto shodná výše jistiny, pouze úroky jsou na začátku splátkového období vyšší a poté se snižuje jejich poměrná část.

V rámci degresivního splácení tak dochází k fixaci „úmoru“ a ke snižování, respektive pozvolnému zaplacení úroků.

Progresivní splácení

Progresivní splácení hypotéčního úvěru je opakem modelu degresivního. Zákazník dané bankovní instituce platí nejprve nižší měsíční splátky, které se v průběhu splátkového období neustále navyšují.

I v tomto případě jde o stejnou poměrnou část, jako u obou předchozích variant. Nejprve je splácena větší část úroků a teprve poté jistiny.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Stuart Miles).

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.