Státní dluhopisy

Finanční pojem, který se do mysli mnohých občanů vryl především v souvislosti s možností bezpečného investování. Varianta, jak uložit peníze s minimálním rizikem a menším navýšením. Státní dluhopisy 2013 zprostředkují garantované splacení dlužné částky, proto máte maximální jistotu toho, že o vložené finance jednoduše nepřijdete.

Vydavatelem těchto cenných papírů je povětšinou stát, může jít ale také o banky nebo podnikové subjekty. V případě České republiky je to konkrétně Ministerstvo financí ČR.

Jaké máme typy státních dluhopisů?

Stejně, jako řada jiných investic na peněžním trhu, také státní dluhopisy 2014 mohou mít hned několik podob, které jsou zcela rozdílné a můžou přinést nejrůznější výnosy. Obecně však platí, že minimální rizikovost je vykoupena menšími úrokovými sazbami.

Státní spořicí dluhopisy 2013 nabývají těchto podob.

  • Diskontovaný spořicí státní dluhopis
  • Prémiový spořicí státní dluhopis
  • Kuponový spořicí státní dluhopis
  • Reinvestiční spořicí státní dluhopis
  • Proti-inflační spořicí státní dluhopis

U jednotlivých typů státních dluhopisů jde především o dobu splatnosti, díky čemuž se může navyšovat i úroková sazba, respektive finanční suma, kterou obdržíte nazpět.

Účel dluhopisů

statni dluhopisyZ pohledu běžného občana jsou státní dluhopisy 2014 velice jistou investicí, která lpí hlavně na bezpečnosti navrácení peněz. Stát však z těchto finančních částek také značným způsobem těží. Získané prostředky jsou využívány v nejrůznějších segmentech státní správy či infrastruktury. Mnohdy je prostřednictvím těchto financí snižován státní dluh.

Nebojte se investice, kterou představují státní dluhopisy 2013. Udržujte stálou hodnotu svých úspor prostřednictvím toho nejjednoduššího způsobu. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu rovná se jedné koruně české.

Omezené množství státních dluhopisů

Libovolní investoři musí počítat také s tím, že státní spořicí dluhopisy 2013 jsou prostřednictvím státu vpuštěny na trh v omezeném množství, které nabývá hodnoty několika miliard korun. Zájem o jejich nákup je proto poměrně značný.

Požadované hodnoty dluhopisů je třeba zakoupit v odpovídajícím upisovacím období, jež bývá stanoveno. Pakliže vás zajímá konkrétní úroková sazba, výnosy započínají na 0,5%, včetně zajištěné inflace navíc. Pětileté státní dluhopisy 2014 však mohou dosahovat až hranice 2,98%.

Státní spořicí dluhopisy 2013 jsou samozřejmě k dispozici jak běžným občanům, včetně cizinců, tak i nejrůznějším podnikajícím subjektům, fondům, institucím a jiným organizacím. Cenné papíry, které jsou zkrátka jednoznačně bezpečné a při vhodné volbě daného produktu i zajímavě výnosné.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: samuiblue).

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.