Co musí podnikatelé splňovat, když uzavírají smlouvy se zákazníky přes internet?

smlouva

Moderní doba a moderní způsoby nakupování přes internet s sebou přinesly spoustu možností, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Spousta obchodů je tak dnes uzavírána v digitálním prostředí. Z tohoto důvodu občanský zákoník stanovuje určitá pravidla, která musí být při uzavírání těchto smluv dodržena. Cílem je především ochrana zákazníka či spotřebitele před možnými problémy a riziky, které s sebou online obchodování přináší.

Povinnosti podnikatelů chránící zákazníky

Pokud podnikatelé se svými zákazníky chtějí uzavírat smlouvy na dálku, tady například prostřednictvím svého e-shopu, musí splnit určité podmínky. Tyto smlouvy se obecně označují pojmem distanční smlouvy. Jednou z podmínek je to, že musí potenciálnímu zákazníkovi ještě před uzavřením smlouvy poskytnout velké množství informací. Tyto informace zahrnují nejen kontaktní údaje či popis vlastností a cenu nabízeného zboží či služby, ale také způsoby případné reklamace či vyčíslení nákladů související s dodáním zboží. Mezi další povinnosti patří poučení o tom, jak lze případnou smlouvu ukončit či informace o právech z vadného plnění. Všechny tyto povinnosti, které musejí podnikatelé splňovat, souvisí s ochranou spotřebitele před nekalým jednáním. Jistě se mnohým z vás vybaví velké množství kauz, které se týkaly především starších občanů a pro které se vžilo, na základě podvodného a nekalého jednání obchodníků, označení „šmejdi“.

Zvláštnosti a specifika distančních smluv

Podmínky a povinnosti, které jsme uvedli výše, zákazníci při uzavírání distančních smluv akceptují většinou tím, že kliknou na políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Mnoho z nás tak často činí automaticky, ale lepší je, pokud si tyto podmínky alespoň zběžně opravdu přečtěme a zkontrolujeme, zda obsahují právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Ze zákona by to mělo v prvních dvou týdnech od uzavření smlouvy být možné vždy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.