Pracovní úrazy a jejich klasifikace

nehoda

Pracovní úraz je pojem, se kterým se pravděpodobně setkal každý z nás. Ať už z doslechu nebo z vlastní zkušenosti. Pracovní úraz je ve své podstatě zraněním zaměstnance na pracovišti při plnění pracovních povinností. Jeho horší variantou je pochopitelně úmrtí pracovníka. Samotný úraz se řídí dle zákona 262/2006 Sb.

Pracovní úraz na pracovišti

Jak už vyplývá z pojmenování, jako pracovní úraz může být zranění klasifikováno jen tehdy, když zaměstnanec vykonával úkoly svého nadřízeného a ty, které má uvedené v pracovní smlouvě. Pokud je to při jiných činnostech, zaměstnanec nemá nárok na náhradu škody. Právě z těchto důvodů se spousta zaměstnavatelů snaží zjistit, zda šlo opravdu o pracovní úraz a mnohdy probíhají nejrůznější šetření daných situací.

Klasifikace pracovního úrazu

Pracovní úraz pochopitelně může nabývat nejrůznějších podob. Není to pouze neznámý nebo neurčený typ zranění. Pracovní úrazy jsou klasifikovány dle přesných předpisů nařízení vlády. Klasifikace probíhá nejenom podle druhu zranění, ale také podle toho, o jakou část těla se jedná. Může to být hlava, krk, záda, trup, horní končetiny, dolní končetiny nebo dokonce celé tělo.

Klasifikace pracovních úrazů je podle jednotlivých kategorií a následných podkategorií. My vás seznámíme alespoň se základními skupinami.

 • Rány a povrchová zranění
 • Zlomeniny kostí
 • Vykloubení, vyvrknutí a natažení
 • Traumatická amputace
 • Otřes mozku a vnitřní zranění
 • Otravy a infekce
 • Tonutí a dušení
 • Účinky zvuku, vibrací a tlaku
 • Účinky extrémních teplot, světla a ozáření
 • Šok
 • Vícenásobná zranění

Jestliže při vykonávání vašich pracovních povinností někdy dojde k pracovnímu úrazu, pak jej nezapomeňte důkladně zdokumentovat. Vše okamžitě nahlaste svému nadřízenému a proveďte i přesný zápis takového úrazu. Nezapomínejte ani na lékařské zprávy. Teprve pak se domůžete adekvátní finanční náhrady a nikdo takový úraz nemůže rozporovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.