Paušální daň jako prostředek pro placení daně

documents

Daním se v dnešní době nevyhne žádný subjekt. Pokud pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte také platit patřičné daně. Od roku 2021 to však nemusí být jen prostřednictvím paušálních výdajů, které jsou mezi živnostníky poměrně oblíbené. Vsadit můžete na novinku v podobě paušální daně.

Jaké jsou výhody paušální daně?

Paušální daň je založena na jednoduchosti. Je dána stejně vysokou měsíční platbou, ve které je zahnuta nejenom daň, ale také sociální a zdravotní pojištění. Když jako OSVČ hradíte paušální daň, pak nemusíte podávat Přehledy, ale dokonce ani daňové přiznání. Stačí, když si budete vést příjmy v daném roce a pohledávky spjaté k poslednímu dni v roce.

Paušální daň se díky své velikosti vyplatí především těm, kdo využívají výdajový paušál 40 %. Když využíváte výdajový paušál 60 %, výhodnost tohoto řešení souvisí s vrchní hranicí 1 000 000 Kč.

Omezení paušální daně

Jak jsme právě prozradili, paušální daň je limitována maximálním ročním obratem 1 000 000 Kč. Zároveň musíte být neplátci DPH a své podnikání musíte mít na plný úvazek. Při zaměstnání paušální daň jednoduše nevyužijete. Kromě toho platí některé další výjimky. Například do tohoto paušálního režimu nelze zakomponovat příjmy z nájmu nebo kapitálové příjmy. OSVČ využívající paušální daň musí být účastníci důchodového i zdravotního pojištění. To je základ všeho.

Pokud by došlo k tomu, že překročíte obrat 1 000 000 Kč ročně, měli byste se přihlásit k povinnému plátcovství DPH, čímž pro vás výhody paušální daně končí. Počítejte s tím, že když budete využívat paušální daň pro placení povinných daní, pak si rozhodně nemůžete odečítat žádné slevy na dani. Žádné daňové přiznání totiž nepodáváte. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že paušální daň má své výhody a nevýhody a je pouze na vás, abyste se rozhodli, zda se vám vyplatí či nikoliv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.