ESG strategie znamenají budoucnost

ESG strategie x

Pokud podnikáte a orientujete se v aktuálních trendech, pravděpodobně jste se již setkali s výrazem ESG. Co však toto slovo skutečně obnáší, proč je ESG tak trendy a jak jej začlenit do vaší obchodní strategie?

ESG se stalo módním slovem, nicméně jeho význam ve světě podnikání nelze podceňovat. ESG, tedy environmentální, sociální a správní, jsou zastřešujícím pojmem, který zahrnuje všechny zásadní aspekty, na které by se udržitelné firmy měly zaměřovat. Jedná se o standardy, které se používají k hodnocení společensky odpovědného chování organizace. ESG strategie se tak stala významným faktorem, který rozhoduje o úspěchu firmy.

Proč je ESG tak důležité?

Dodržování ESG standardů především zajišťuje, že je firma společensky zodpovědná. Svědčí to o tom, že se snaží zmírňovat rizika dopadů na společnost, na životní prostředí a vytvářet dlouhodobě udržitelné výsledky.

Dopad na životní prostředí

Environmentální kritéria ESG strategie se zaměřují na dopad společnosti na planetu. Kromě iniciativ v oblasti změny klimatu zahrnuje tato kategorie spotřebu energie, znečištění, hospodaření s vodou a další dopady na životní prostředí. Jednou ze součástí je i výpočet uhlíkové stopy společnosti pomocí metodiky Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol).

Společenský aspekt

Sociální aspekt ESG se zaměřuje na způsob, jakým se firma chová k lidem. Zahrnuje vztahy, které organizace udržuje se svými zaměstnanci, se společností, v níž působí, a také s aktuální politickou atmosférou. Zahrnuje diverzitu, rovnost a inkluzi, zdraví a bezpečnost, řízení práce, ochranu osobních údajů a vztahy s komunitou.

Správa a řízení

Jednoduše řečeno, tento prvek ESG představuje způsob řízení podniku. Tato definice zahrnuje klíčová rozhodnutí podniku o jeho budoucím směřování a růstu, způsob jeho struktury, řízení rizik a reakce na obchodní příležitosti. Tato složka ESG se zabývá tím, zda podnik dodržuje předpisy, zda má dobré vztahy s regulačními orgány a zda se vyhýbá pokutám za nedodržování předpisů. Správa a řízení společnosti je jedním z klíčových hledisek, které investoři berou v úvahu a které v konečném důsledku rozhoduje o budoucí hodnotě společnosti.

Strategie udržitelnosti je pro ekonomické výsledky firmy čím dál důležitější. Lidem už nestačí, že prodáváte kvalitní výrobky. Požadují, aby se vaše firma chovala společensky zodpovědně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.