Důležité informace spojené s dědictvím

document

Dědictví je tématem, které se může týkat těch, kdo po někom něco zdědili. Právě s touto oblastí souvisí několik důležitých informací, které by měl asi každý dědic a možná i běžný člověk znát. Nikdy ostatně nevíte, kdy budete cokoliv dědit.

Dědictví v šesti třídách

Ze zákona jsou například rozdělováni jednotliví dědicové. Existuje šest tříd, z nichž ta první je pochopitelně nejblíže k pozůstalému. Do první třídy spadá manžel nebo manželka, druhou třídu pak logicky tvoří děti, ale mohou to být i rodiče pozůstalého. S každou další třídou jsou vyjmenováni dědicové vzdálenější. Od nemanželských dětí až po prarodiče.

Jaké jsou typy závětí?

S dědictvím pochopitelně souvisí i samotná závěť, kterou může člověk před svou smrtí sepsat. Jde o dokument, který nahrazuje přirozené dědictví podle tříd a může spoustu věcí upravovat. Výjimkou tak není to, že je někdo vyděděn. K tomu mohou vést nejrůznější příčiny. Například se vyděděný nestaral o toho, po kom má dědit, mohl žít nezřízený život nebo spáchal nějaký trestný čin.

Nyní už ale pojďme zaměřit na jednotlivé typy závětí. Pokud je závěť sepsána vlastní rukou zůstavitele, potom je označována, jako holografická. Když jsou u toho ještě dva svědkové, taková závěť je prezentována jako alografická. Dále to může být klasická závět sepsaná u notáře, který přitom dohlédl na všechny nezbytnosti a náležitosti. Zároveň u něj může být taková závěť uschována. Pokud jde o osoby v ohrožení života, kalkulováno je se závětí v ohrožení.

Se závětí se obraťte na notáře

Jestliže máte v úmyslu vytvořit závět a ovlivnit tak dědictví po své smrti, raději se dopřejte informujte na všechny náležitosti. Stát se totiž může, že by taková závěť nemusela být právoplatná. V tomto případě se vám opět může stát pomocnou rukou notář nebo právník. Za tyto služby je pochopitelně třeba zaplatit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.