Návratnost investice do nízkoenergetických domů

Od roku 2020 budou dle novely směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2010/31/EU o energetické náročnosti budov budou muset všechny nově stavěné domy mít téměř nulovou potřebu energie na vytápění. Co to bude znamenat a zda se takové domy opravdu vyplatí ve srovnání s domy standardními již dnes, Vám pomůže vyřešit tento článek vytvořený ve spolupráci se společností Envisto, jejíž hlavní činností jsou nízkoenergetické domy na klíč.

Rozdíl mezi standardním a nízkoenergetickým domem

Před samotným porovnáním standardního a nízkoenergetického domu je nutné si alespoň ve zkratce říct, v čem se takové domy liší. Pokud vedle sebe budou stát dva domy, jeden bude standardní a druhý nízkoenergetický, nízkoenergetický dům bude mít daleko pečlivěji řešenou samotnou obálku budovy spočívající v kvalitnějších teplených izolacích eliminujících teplené mosty, použité budou i kvalitnější okna zajišťující dokonalou těsnost. Dále nízkoenergetický dům bude již navrhnut tak, aby byly umožněny solární zisky snižující náklady na vytápění. Samozřejmostí také bude použití systému větrání se zpětným ziskem tepla.

Jak je, nebo případně bude budoucí rodinný dům úsporný, pozná člověk neorientující se ve stavební problematice z jednoho technického parametru, a tím je tzv. roční potřeba na tepla na výtápění, říkající nám, kolik daný dům potřebuje energie na vytápění jednoho metru čtverečního podlahové plochy za rok. U standardních domů se tato hodnota pohybuje okolo 110 kWh/(m2.rok), u nízkoenergetických pak mezi 15 a 50 kWh/(m2.rok).

Porovnání jednotlivých variant

Při porovnání, zda se vyplatí nízkoenergetický dům ve srovnání se standardním, jsou porovnány dva stejné domy, kdy jeden je projektován tak, aby jeho roční potřeba energie byla 105 kWh/(m2.rok) (standardní domy dnes stavěné) a druhý tak, aby jeho potřeba byla 40 kWh/(m2.rok)-nízkoenergetický dům. Rozdíl mezi těmito variantami je 334 tis. Kč při celkové ceně standardního domu 3,25 mil. to tvoří zhruba 10 % navýšení ceny.

Jedinou neznámou při porovnání standardního a nízkoenergetického domu a jejich výhodnosti je růst cen energií. Byly zvoleny tři hladiny, tedy možnost nulového růstu, růstu o 3,5 % a o 6,5 %. Nulový růst cen je zřejmě vlivem inflace vyloučen a 6,5 % nárůst, ať se zdá být jakkoliv nepravděpodobný, nelze ho bohužel vyloučit.

graf1

graf 1. – roční nárůst cen energie o 0 %; financování v hotovosti

 

graf2

graf 2. – roční nárůst cen energie o 3,5 %; financování hypotékou po dobu 30 let, průběh během 50 let

 

graf3

graf 3. – roční nárůst cen energie o 3,5 %; financování hypotékou po dobu 30 let, celkové náklady za 30 let

 

I když je každý dům jiný, výsledky budou téměř shodné jako je tomu v tomto případě, koneckonců obdobný výpočet by měl být vypracovaný každým seriozním projektantem před samotnou stavbou domu. Výsledky jsou tedy jednoznačné, již dnes je návratnost investice do nízkoenergetického domů v porovnání s jeho životností velmi nízká a s každým zvyšováním cen energií se návratnost rapidně zkracuje. Při té nejméně pravděpodobné variantě, tedy nulovému růstu cen energií a platbě v hotovosti vychází návratnost do 12 let, při financování hypotékou a růstu cen energií o 3,5 % nám nízkoenergetický dům uspoří během splácení hypotéky 700 tis. a při předpokládaném růstu cen energií o 6,5 % pak dokonce 1,5 mil. ve srovnání se standardním domem.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)