Odklad daňového přiznání

Období podávání daňového přiznání je poměrně hektickým a to především u podnikajících subjektů, u nichž všechny potřebné náležitosti nevyřizuje žádná firemní účetní, jak to bývá zvykem u zaměstnanců.

Daňové přiznání je třeba podat do posledního dne v měsíci březen, tedy následující rok po aktivní podnikatelské činnosti. Obecně platí, že pokud vychází poslední den měsíce na víkend, prodlužuje se tato lhůta do následujícího pondělí.

Co ale dělat, když vše řádně nestíháte, vyskytující se problémy v účetnictví a jednoduše nejste schopni odevzdat daňové přiznání ve stanoveném termínu? Je tu odklad daňového přiznání, který však vyžaduje dodržování určitých podmínek.

Pozdní odevzdání daňového přiznání

odklad danoveho priznaniJe nutno zmínit, že odklad daňového přiznání a pozdní odevzdání, není to samé. Pokud odevzdáte potřebné materiály po termíny, vystavujete se určitým finančním sankcím, které mohou dosahovat výše 5% z odváděné daně.

Výjimkou je pouze opožděné podání do pěti dnů po termínu odevzdání, kdy nejsou udělovány žádné pokuty.

Jak probíhá odklad daňového přiznání

Nyní se dostáváme k oficiálnímu odložení daňového přiznání, které si můžete prodloužit až o tři měsíce. Nutno však podotknout, že je třeba splnit alespoň jednu ze dvou podmínek.

Oslovíte svého daňového poradce, jemuž udělíte plnou moc ke zpracování Přiznání k dani z příjmu, a ten provede všechny náležité úkony.

Sami požádáte finanční úřad o odklad, což je třeba provést s dostatečným předstihem, tedy do 1. dubna daného roku. Odklad daňového přiznání vám musí být potvrzen finančním úřadem.

Odložte si platbu daní a nezoufejte

Problémy s placením daní může mít kdokoliv, je třeba k těmto obtížím přistupovat s dostatečným předstihem a zodpovědností, díky čemuž získáte možnost na odklad daňového přiznání a vyhnete se jakýmkoliv finančním sankcím.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: pandpstock001).

 

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.