Je lepší OSVČ nebo založení společnosti

Otázka, kterou si klade bezpochyby velká spousta živnostníků a podnikatelů. Oba dva způsoby mají své klady a zápory, zároveň každému businessmanovi prezentující něco jiného. A vzhledem k tomu, že lidé jsou z velké míry individualisté, každému také může vyhovovat něco úplně odlišného.

Proto tento článek nebudeme směřovat k protěžování té či oné varianty, ale nabídneme vám obecné klady a zápory toho, zda být osobou samostatně výdělečně činnou nebo jestli je lepší založit si společnost s ručením omezeným, popřípadě akciovou společnost a jiné druhy firem.

Začněte u vedení účetnictví

Na počátku všeho se připravte na povinnosti, které s daným typem podnikání souvisí. Pokud budete podnikat jako živnostník, vaší jedinou povinností může být jen zaznamenávání příjmů a výdajů. Naopak v roli společnosti vyvstává nutnost vést účetnictví, což už může být administrativně náročnější proces.

To samé se promítá také do příjmů a výdajů. Vybírat si navíc můžete mezi tím, zda budete evidovat skutečně všechny výdaje související s podnikáním nebo dáte přednost výdajovým paušálům. Právě ty jsou mezi OSVČ hodně oblíbené a zvolit si je stačí pouze na základě vámi nabízených činností. Výdajové paušály jsou mimochodem od 30 % do 80 %. I to je z velké míry zjednodušení celého procesu danění.

Jak vysoká je sazba daně?

Z výše uvedeného odstavce lze plynule přejít k dalšímu obdobnému tématu týkajícího se daňové povinnosti. Pokud bude fungovat jako společnost s ručením omezeným, připravte se na to, že daň z příjmu bude ve vašem případě 19 %. Naopak u osob samostatně výdělečně činných je to 15 %. V této souvislosti lze s OSVČ zmínit ještě další klady.

  • Svůj daňový základ si můžete snížit prostřednictvím nejrůznějších slev.
  • Uplatnit můžete například úroky z hypotéky.
  • Aplikovatelné je i uhrazené penzijní pojištění a životní pojištění.

Ve výčtu těchto slev by šlo pochopitelně pokračovat, protože jsou to slevy na děti, slevy na manželku či manžela, sleva na poplatníka, důchodce, na školkovné a podobně. Takto můžete poměrně rychle a efektivně snížit základ daně oproti právnickým osobám.

Jak je to s výplatou peněz?

Při rozhodování mezi OSVČ a společností byste měli přihlížet nejenom k povinnostem, ale také k tomu, jak si následně vyplatíte své zisky. I v tomto případě totiž lze narazit na určitě odlišnosti. V okamžiku, kdy jste osoba samostatně výdělečně činná, je výsledek poměrně zřejmý. Všechny vydělané zisky máte pro sebe a můžete s nimi nakládat, jak se vám zlíbí. Opak je pak u právnických osob.

Ano, i ty si mohou vyplatit nabyté peníze skrze vlastní firmu, je ale zapotřebí počítat se zdaněním ve výši 15 %. Taková jsou pravidla dividend. Nutno zmínit, že mnozí majitelé společností to provádí i tak, že fungují také jako živnostníci a pracují pro svoji vlastní firmu a tímto způsobem si vyplácí peníze. Jako OSVČ však musíte fungovat normálně, to znamená, fakturovat je třeba i ostatním zákazníkům, nejenom brát peníze z vlastní společnosti s ručením omezeným.

Je tedy otázkou, jakému řešení dát přednost. O mnohém bude vypovídat i to, jací jsou vaši zákazníci, zda půjde o plátce nebo neplátce DPH a s jakou komoditou nebo službou obchodujete. Ovlivnit vás mimo jiné může i to, že osoby samostatně výdělečně činné zdaňují pouze vlastní a skutečné příjmy, kdežto právnické osoby to bude dělat u všech výnosů.

Je pravdou, že velká spousta podnikatelů začínala právě jako OSVČ a postupem času a s přihlédnutím k rozvíjejícímu se businessu přešli právě do pozice právnické osoby. To už je však otázkou individuální záležitosti každého podnikatele.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *