Jak správně danit autorské honoráře?

money

Dnešní doba nabízí lidem velké možnosti výdělků. Ne každý má možnost pracovat na plný úvazek v nějakém zaměstnání, aby uživil rodinu nebo své finančně náročné koníčky. Z toho důvodu se mnoho lidí uchyluje k práci z domova, kterou může být například tvorba a úprava textů. Za tuto práci jsou stejně jako umělci odměňováni autorskými honoráři. Tvoří a na základě toho se stávají autory děl. Mnohdy pak ovšem vzniká problém, jak tyto autorské honoráře danit. Ne každý se v tom plně orientuje, a proto jsme si pro vás připravili pár základních a zásadních informací, jak správně danit autorské honoráře.

Tvůrčí činnost autora

Autorské honoráře jsou odměny za literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou tzv. tvůrčí činností autora. Existuje také zvláštní kategorie, kterou jsou autorské honoráře za příspěvky do sdělovacích prostředků, jako například novin, časopisů, televize, internetové stránky atd. V případě danění je zde rozhodující pro zdanění a povinnost platit pojistné odvody to, zda honorář činil do částky 10 tisíc Kč za měsíc od jednoho plátce nebo autor dostal peněz více.

Rozhodující je 10 tisíc Kč

V případě, že jako autor máte za měsíc autorský honorář do 10 tisíc Kč, pak nemusíte nic řešit a můžete v klidu dále pracovat tímto tempem. Dokonce nemusíte nikam nic ohlašovat ani nic platit. V případě, že máte autorský honorář nad 10 tisíc Kč, musíte tyto příjmy zahrnout do svého daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a samozřejmě z nich odvést daň a pojistné.

Daň 15 %

V podstatě je to velmi jednoduché a postup je následující. Plátce, kterým může být redakce, televize, rozhlas nebo jiný subjekt, vám za vaši práci odvede z autorského honoráře srážkovou daň ve výši 15 % a zbytek vyplatí samozřejmě vám. V případě, že váš úhrn celkových příjmů coby autora činí za jeden kalendářní měsíc od jednoho plátce více jak 10 tisíc Kč, musíte tuto skutečnost ohlásit příslušným úřadům jako zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.