Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou?

money

Ne všichni lidé to sice na veřejnosti přiznají, ale většina z nás chodí do práce proto, abychom vydělali peníze. Bez peněz to v životě prostě nejde, i proto se tak často říká, že peníze jsou až na prvním místě. Z tohoto důvodu se dnes zastavíme u dvou pojmů, které s naším finančním ohodnocením za práci souvisejí. Těmito pojmy jsou plat a mzda. Mnoho lidí je považuje za synonyma, to je ale omyl.

Kdo dostává plat a kdo naopak mzdu?

To, zda v zaměstnání dostáváte plat či mzdu, souvisí se sektorem, ve kterém pracujte. Pracujete-li ve veřejném sektoru, tedy jste-li zaměstnancem státu, kraje, obce či některé z jejich organizací, dostáváte za vaši práci plat. V případě, že pracujete v sektoru soukromém, dostáváte mzdu. Z tohoto důvodu jsou tak prostřednictvím platu odměňování zejména úředníci, lékaři, učitelé, policisté či hasiči. Už z tohoto výčtu je zřejmé, že většina obyvatel nedostává plat, ale právě mzdu.

Co ovlivňuje výši platu a co výši mzdy?

V porovnání s platy je výše mzdy mnohem variabilnější, zákonem daná je totiž pouze její minimální hranice. Pro letošní rok tato minimální mzda odpovídá částce čtrnáct tisíc šest set korun. Výše platu je stanovena mnohem striktnějšími předpisy, neboť platy se odvíjejí od platových tabulek, ve kterých se zohledňuje nejen pracovní pozice, ale také doba praxe, na základě toho jsou pak vymezeny určité platové třídy a stupně, konkrétně existuje šestnáct platových tříd a čtrnáct platových stupňů. V soukromém sektoru žádné tabulky neexistují, výši mzdy určuje zaměstnavatel. Ve většině případů se mzda skládá ze dvou částí, části fixní neboli základní, která je neměnná, a části flexibilní neboli pohyblivé, jejíž výše závisí na konkrétním výkonu zaměstnance.

Kdy může dojít ke zvýšení platu a kdy ke zvýšení mzdy?

Zvýšení platu je možné několika způsoby. Jednak změnou tabulek neboli plošným navýšením platů v daném odvětví, například ve školství či zdravotnictví, a jednak postupem do vyššího stupně vlivem délky praxe, či vyšší třídy, například rozšířením vzdělání. Navýšení mzdy v soukromém sektoru je možné pouze na základě rozhodnutí zaměstnavatele, výjimkou jsou případy pracovních pozic, které pobírají pouze minimální mzdu, o jejím navýšení rozhodují politici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kopírování článků nebo dalších částí tohoto webu je bez souhlasu redakce zakázáno.